!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Deposition

DEPOSITION:

En deposition om 1000kr tas ut vid varje tillfälle samlingslokalen hyrs ut. Nedan lista visar kostnader som dras från depositionen vid eventuella händelser som kan uppkomma under uthyrningen.

  • Ej städat efter sig i festlokalen                                   1000kr

 

  • Dammsugare trasig/smutsig                                      1000kr

 

  • Moppar trasig/smutsig                                               100kr

 

  • Gardiner fläckade/smutsiga                                       200kr

 

  • Vägg-kladd, fett, förstörelse                                      1000kr

 

  • Glas sönder/saknas                                                 50kr/st

 

  • Tallrikar sönder/saknas                                            50kr/st

                                                                

  • Bestick sönder/saknas                                             50kr/st

 

  • Stol sönder                                                           500kr/st

 

  • Bord sönder                                                          500kr/st

 

OM NÅGOT GÅTT SÖNDER:

Skulle något gå sönder har den som hyrt lokalen 1vecka på sig att själv köpa en ersättning för den trasiga eller försvunna saken alternativt låta lokalansvarige dra kostnaden (enligt ovan priser) från depositionsbeloppet.

HYRA SAKER FRÅN FESTLOKALEN:

Stolar                                   Bord

15kr/st                                  50kr/st

Glas, bestick och tallrikar får inte hyras ut från lokalen!

HUR MAN HYR UT STYCKVIS SAKER IFRÅN FESTLOKALEN:

Vill någon hyra stolar eller bord från lokalen ska den lokalansvarige skriva upp detta på Friststadens kalender i bokningsrutan, så att en annan medlem fortfarande kan hyra lokalen om kvarvarande stolar och bord bedöms som tillräckliga.

KRAV:

Inför varje bokning av lokalen skall lokalansvarige och hyr- medlemmen tillsammans kontrollera att alla stolar och bord är hela och utan anmärkning samt att alla glas, tallrikar mm finns. Skulle fel upptecknas skall detta antecknas för att undvika ersättningskrav efter uthyrningens slut.