!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Ordningsregler

Ordningsregler för Fristadens samlingslokal 

 • Lokalen får endast hyras av bostadsrättshavare i kvarteret Ametisten.
 • Kontaktlista för bokningar finns på vår hemsida  http://www.fristaden.se/. Bokningar görs per E-mail/telefon till ansvarig i din förening. Nyckel utlämnas av ansvarig. Om inte ansvarig i din förening är tillgänglig kontakta en av övriga lokalansvariga.
 • Hyrestiden är om inte annat överenskommits från kl 13:00 ena dagen till kl 12:00 påföljande dag.
 • En avgift om 300 kr per hyresdygn tas ut för lokalen samt en kontant depositionsavgift på 1000 kr. Nyckel lämnas ut mot uppvisande av kvitto på betalning av hyra, kontat deposition och efter en gemensam genomgång av lokalen. Hyresavgift betalas till Busstorgets samfällighetsförening på Handelsbanken (HB) 6101-422298921. Namn, lägenhetsnummer och hyresdatum ska anges i textfältet. Depositionsavgiften återbetalas efter genomgång av lokalen vid nyckelåterlämning. Avgiften återbetalas inte om lokalen avbokas senare än 7 dagar före bokad dag.
 • Det råder absolut rökförbud inne i lokalen. Om rökning sker utomhus svarar den som hyr lokalen för att lämpliga kärl för fimpar finns tillgängliga och att dessa fimpar tas om hand vid städning.
 • Hänsyn skall visas alla boende kring gården. Meddela dem som bor i anslutning till lokalen, med en lapp i trapphuset, att ni avser ha fest och att störning kan uppstå.
 • Tag med toalettpapper, hushållspapper, diskmedel och annat som du behöver.
 • Marschaller får inte användas vare sig utanför lokalen eller utanför portar/entréer.
 • Portkoder/Portar får inte lämnas ut/ställas upp för att gäster ska kunna komma in. Hänvisa gäster till entrén mot gården (porten får passas så att gästerna kan komma in), sommartid kan gästerna gå direkt in i lokalen via terrassdörrar.
 • Gäster får inte vistas i trapphus eller i entréer. Eventuell rökning sker på uteplatsen utanför lokalen. Gästerna får inte vara högljudda när de vistas utomhus.
 • Dörrar till lokalen skall vara stängda senast kl 22:00, då skall även eventuella uteaktiviteter vara avslutade.
 • Lokalen skall vara utrymd senast kl 24:00. Det betyder att aktiviteterna i lokalen helst ska vara avslutade kl 23.30.
 • Rengöring och städning. Den som utnyttjar lokalen skall lämna den i städat och rengjort skick:
  - Området utanför lokalen skall vara rent från fimpar och skräp.
  - Disk skall vara rengjord och ställd i avsett skåp.
  - Sopor bortforslas och slängs på avsedd plats i eget soprum.
  - Golven skall sopas och fukttorkas. OBS! Vid fukttorkning ska golvet torkas med LÄTT fuktad mopp i träets riktning (annars blir golvet flammigt).
  - Handfat och toaletter skall vara rengjorda.
  - Spis, mikro, kyl och frys samt diskmaskin skall vara rengjorda och ström avslagen. Maskiner får inte lämnas utan uppsikt!
  - Bord och stolar ska möbleras och staplas så att lokalen ser trevlig ut för nästa gäst.

         Om städning och rengöring, såväl inne som utanför,inte       gjorts så kommer detta att göras på den som slarvats bekostnad.

 • Den som orsakar någon form av skada i lokalen eller på dess inventarier ska ersätta samfällighetsföreningen för detta.
 • Nyckeln till lokalen skall återlämnas senast kl 12:30 dagen efter uthyrningen.
 • Om man inte följer dessa ordningsregler finns risk att man inte får hyra lokalen på nytt!

Dokument

Gemensamhetslokal_18-01-02.pdf 2018-01-08