!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Centralgaraget

Centralgaragets samfällighetsförening förvaltar områdets gemensamma garage inklusive in- och utfarter, trapphus för in- och utgång för gående, gång för nödutrymning samt sprinklercentral.

Deltagande fastigheter är: Rodamco Solna Centrum, Brf Torget, Brf Parken, Brf Terrassen samt Brf Lunden. Brf Brinken ingår inte.

Ordförande i Centralgaragets samfällighetsförening är Roland Hansson, tel: 070-619 3509. 

För hyra av garageplats - kontakta respektive bostadsrättsförenings p-plats ansvarig.

Är du inte med i någon av ovanstående föreningar men ändå vill hyra plats så kontakta Rodamco i Solna centrum.