!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Parken

 

BRF Parkens styrelse 2018-19

Behöver ni komma i kontakt med någon i styrelsen för icke-akuta ärenden får ni gärna göra det på "kontorstid" alternativt via epost.

Ordförande, Kim Laraqui, Huvudstag.3C, 0730 -78 79 68, kim_laraqui@hotmail.com

vice - Göran Hising, Huvudstag.3D, 070-586 34 41, goran.hising@gmail.com

 

Ekonomi, Göran Hising, Huvudstag.3D, 070-586 34 41, goran.hising@gmail.com

vice - Karin Öhman, Huvudstag.3B, 073-316 31 91, karohm52@gmail.com

 

Teknik & fastighet, Kim Laraqui, Huvudstag.3C, 0730 -78 79 68, kim_laraqui@hotmail.com

Vice teknik - Philip Hua, Huvudstag.3C, Mobil: 0708-949423, Epost : philip.lth@gmail.com

 

Nycklar, P-tillstånd till lokalgatan, porttelefon & kod, Karin Öhman, Huvudstag.3B, 073-316 31 91, karohm52@gmail.com

vice - Margareta Johansson, Huvudstag.3C, 072-241 83 22, margareta.johansson@fristaden.se

Elektroniska nycklar, Kim Laraqui, Huvudstag.3C, 0730 -78 79 68, kim_laraqui@hotmail.com & Karin Öhman, Huvudstag.3B, 073-316 31 91, karohm52@gmail.com

 

Föreningslokalen, Karin Öhman, Huvudstag.3B, 073-316 31 91, karohm52@gmail.com

vice - Margareta Johansson, Huvudstag.3C, 072-241 83 22, margareta.johansson@fristaden.se

 

BRF Parkens garageplatser, Kim Laraqui Huvudstag.3C, 0730 -78 79 68, kim_laraqui@hotmail.com

 

Representanter i Fristadens samfällighetsföreningar

  • Busstorgets samfällighet: Philip Hua, ledamot, Karin Öhman suppleant
  • Centralgaragets samfällighet: Göran Hising, ledamot, Margareta Johansson, suppleant

 

Ekonomisk Förvaltare

SBC Sveriges BostadsrättsCentrum AB, Box 1353, 111 83 Stockholm. Besöksadress. Västgötagatan 5. Kundtjänst: 0771-722 722. kundtjanst@sbc.se. Hemsida: www.sbc.se

Fastighetsskötsel

NKG Tryggfastighet AB
Fastighetsskötsel. Observera att felanmälningar endast kan utföras av styrelsemedlemmar.
hemsida: www.tryggfastighet.se

Bredband

Ownit AB
Internetuppkoppling, Användaruppgifter m.m
08 525 073 00
hemsida: www.ownit.se
e-post: kundtjanst@ownit.se

Dokument

Nyhetsbrev Brf Parken Januari 2019.pdf 2019-01-21
Nyhetsbrev Brf Parken 2018-12.pdf 2018-12-07
Ansökan om andrahandsuthyrning.pdf 2018-11-28
Nyhetsbrev Brf Parken 2018-10.pdf 2018-11-08
Nyhetsbrev Brf Parken 2018-09.pdf 2018-09-25
Nyhetsbrev Brf Parken 2018-07.pdf 2018-07-17
Medlemmars samtycke till att information om föreningen skickas elektroniskt.pdf 2018-06-13
BRF Parken - Ansökan om medgivande till ombyggnad.pdf 2015-06-19
FAQ - Brf Parken i Solna.pdf 2018-06-04
Brf Parken - Stadgar 2018.pdf 2018-06-04
Brf Parken - Protokoll Extrastämman 2018-05-17.pdf 2018-06-04
Nyhetsbrev Brf Parken 2018-05.pdf 2018-05-18
Protokoll årsstämma - 2018-04-26.pdf 2018-05-03
Årsredovisning och Revisionsberättelse för 2017.pdf 2018-04-09
SCB_autogiro_formular_1711.pdf 2018-05-03
Nyhetsbrev Brf Parken 2018-04.pdf 2018-04-09
Nyhetsbrev Brf Parken 2018-03.pdf 2018-03-19
Nyhetsbrev Brf Parken 2018-02.pdf 2018-02-08
Nyhetsbrev Brf Parken 2017-12.pdf 2017-12-20
Nyhetsbrev Brf Parken 2017-11.pdf 2017-11-17
OVK 2017 Ametisten 2.pdf 2018-06-15
Grillregler 2017.pdf 2017-05-10
Sopsorteringsguide Fristaden.pdf 2015-12-21
Vid renovering och ombyggnation av lägenhet.pdf 2015-06-19
Regler för markiser och balkongskydd i brf Parken.pdf 2015-06-11
Regler för inglasad balkong i brf Parken.pdf 2015-06-08
Energideklaration_60242_Parken.pdf 2015-06-02
Brf Parken i Solna - Årsredovisning 2016.pdf 2017-04-13
Brf Parken i Solna - Årsredovisning 2015.pdf 2016-08-25
Årsredovisning för BRF Parken 2014.pdf 2015-05-21
Årsredovisning för Brf Parken 2013.pdf 2014-05-16
Årsredovisning för Brf Parken 2012.pdf 2013-06-06
Årsredovisning för Brf Parken 2011.pdf 2013-06-06
Årsredovisning för Brf Parken 2010.pdf 2013-06-06
Årsredovisning för Brf Parken 2009.pdf 2013-06-06
Årsredovisning för Brf Parken 2008.pdf 2013-06-06
Årsredovisning för Brf Parken 2007.pdf 2013-06-06
Årsredovisning för Brf Parken 2006.pdf 2013-06-06
Årsredovisning för Brf Parken 2005.pdf 2013-06-06
Årsredovisning för Brf Parken 2004.pdf 2013-06-06
Årsredovisning för Brf Parken 2003.pdf 2013-06-06

Uppdaterad 2019-01-21